0 comentarios

LA PRIMERA AVALUACIÓ: INFORMACIÓ

A la primera avaluació s'ha considerat els següents instruments:

  • 10% Participació, iniciativa, treball individual i en equip
  • 40% Tema 1, Avatar i descripció completa
  • 10% Qüestionari sobre el MUVIM
  • 20% Resum sobre el concepte d'Il.lustració a partir de textos de Kant
  • 20% Qüestionari sobre la pel.lícula Las amistades peligrosas

La resta de les produccions del projecte seran comptabilitzades a la segona avaluació: text argumentatiu i exposició, control de competències, producció final.

Gràcies a Sergio Frutos, l'observació del qual ha promogut aquesta entrada.
read more
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...