AVALUACIÓ


 SEGONA AVALUACIÓ. INSTRUMENTS.

  1. Interès per l’estudi i treball de grup (25%): observació aula, debat, participació ràdio Florida.
  2. Control de competències projecte (15%)
  3. Presentació "Consumisme i teories ètiques" (20%)
  4. Música per a la pau  (20%)
  5. Cacera del tresor sobre els drets humans i la pau  (20%)
read more
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...