ENQUESTES

Ara utilitzarem una enquesta on-line per revisar que podem millorar per aprendre més i millor junts. Fes l'enquesta de manera individual o les dades no seran fidels.


ENQUESTA REVISIÓ ASSIGNATURA PER A 4A:
Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world's leading questionnaire tool.


ENQUESTA REVISIÓ ASSIGNATURA PER A 4B:
Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world's leading questionnaire tool.


ENQUESTA REVISIÓ ASSIGNATURA PER A 4C:
Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world's leading questionnaire tool.
read more
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...